ausgemusterte Busse der EVAG

KOM Zulassung Hersteller Typ EZ Ausm. Verbleib / Bemerk.
3101 E-AT 3101 MAN NL 202.2 1.1994 2004  
3102 E-AT 3102 MAN NL 202.2 3.1994 2004  
3103 E-AT 3103 MAN NL 202.2 3.1994 2005  
3104 E-AT 3104 MAN NL 202.2 3.1994 2004  
3105 E-AT 3105 MAN NL 202.2 3.1994 2005  
3106 E-AT 3106 MAN NL 202.2 3.1994 2004  
3107 E-AT 3107 MAN NL 202.2 3.1994 2005  
3108 E-AT 3108 MAN NL 202.2 3.1994 2004  
3109 E-AT 3109 MAN NL 202.2 3.1994 2004  
3110 E-AT 3110 MAN NL 202.2 3.1994 2005  
3111 E-AT 3111 MAN NL 202.2 3.1994 2005  
3112 E-AT 3112 MAN NL 202.2 3.1994 2005  
3113 E-AT 3113 MAN NL 202.2 3.1994 2004  
3114 E-AT 3114 MAN NL 202.2 3.1994 2005  
3115 E-AT 3115 MAN NL 202.2 3.1994 2005  
3116 E-AT 3116 MAN NL 202.2 3.1994 2004  
3117 E-AT 3117 MAN NL 202.2 3.1994 2005  
3121 E-XE 219 MAN NL 222 9.1996 2006  
3122 E-XE 609 MAN NL 222 9.1996 2006  
3123 E-XE 613 MAN NL 222 9.1996 2006  
3124 E-XE 543 MAN NL 222 9.1996 2006  
3125 E-XE 539 MAN NL 222 9.1996 2006  
3126 E-XE 514 MAN NL 222 9.1996 2006
3127 E-XE 507 MAN NL 222 9.1996 2006  
3128 E-XE 481 MAN NL 222 9.1996 2006  
3129 E-XE 483 MAN NL 222 9.1996 2006  
3130 E-XE 456 MAN NL 222 9.1996 2006  
3131 E-XE 449 MAN NL 222 9.1996 2006  
3132 E-XE 391 MAN NL 222 9.1996 2006  
3133 E-XE 388 MAN NL 222 9.1996 2006  
3134 E-XE 362 MAN NL 222 9.1996 2006  
3135 E-XE 366 MAN NL 222 9.1996 2006  
3136 E-XE 335 MAN NL 222 9.1996 2006  
3137 E-XE 334 MAN NL 222 9.1996 2006  
3138 E-XE 299 MAN NL 222 9.1996 2006  
3139 E-XE 295 MAN NL 222 9.1996 2006  
3140 E-XE 224 MAN NL 222 9.1996 2006  
3202 E-TU 642 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3203 E-XC 486 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3204 E-TV 520 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3205 E-XC 548 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3206 E-TV 522 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3207 E-TV 541 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3208 E-XC 604 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3209 E-TV 543 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3210 E-XC 639 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3211 E-TV 546 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006
3212 E-XA 636 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3213 E-XA 693 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006 an Quinting, Essen, E-Q 1064
3214 E-XA 727 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006 an Quinting, Essen, E-Q 1065
3215 E-XA 828 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006 an Quinting, Essen, E-Q 1066
3216 E-XA 116 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006 an Quinting, Essen, E-Q 1067
3217 E-TU 656 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006 an Quinting, Essen, E-Q 1068
3218 E-TU 657 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3219 E-TU 658 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3220 E-TU 659 Mercedes O 405 N2 12.1995 2006  
3221 E-XJ 677 Mercedes O 405 N2 2.1996 2007  
3222 E-XJ 643 Mercedes O 405 N2 2.1996 2007  
3223 E-XJ 516 Mercedes O 405 N2 2.1996 2007 an CTP, Arad
3224 E-XJ 581 Mercedes O 405 N2 2.1996 2008  
3225 E-XJ 431 Mercedes O 405 N2 2.1996 2009  
3226 E-XJ 412 Mercedes O 405 N2 2.1996 2010 an Schiwy, Hattingen, EN-AE 3300
3227 E-XJ 351 Mercedes O 405 N2 2.1996 2008  
3228 E-XJ 469 Mercedes O 405 N2 2.1996 2008  
3229 E-XJ 437 Mercedes O 405 N2 2.1996 2008  
3230 E-XJ 314 Mercedes O 405 N2 2.1996 2009  
3231 E-XJ 281 Mercedes O 405 N2 2.1996 2008 an ETP, Chemnitz, C-EP 119
3232 E-XJ 245 Mercedes O 405 N2 2.1996 2009  
3233 E-XJ 229 Mercedes O 405 N2 2.1996 2008  
3234 E-XJ 195 Mercedes O 405 N2 2.1996 2008 an Mesenhohl, E-AM 810
3235 E-XJ  165 Mercedes O 405 N2 2.1996 2009  
3236 E-XH 996 Mercedes O 405 N2 2.1996 2008 an CTP, Arad
3237 E-XH 865 Mercedes O 405 N2 2.1996 2007 an CTP, Arad
3238 E-XJ 418 Mercedes O 405 N2 2.1996 2007  
3239 E-XJ 380 Mercedes O 405 N2 2.1996 2009  
3240 E-XJ 354 Mercedes O 405 N2 2.1996 2009  
3241 E-XY 901 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3242 E-XY 945 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3243 E-XY 947 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3244 E-XZ 102 Mercedes O 405 N2 4.1996 2008  
3245 E-XY 453 Mercedes O 405 N2 4.1996 2008  
3246 E-XY 697 Mercedes O 405 N2 4.1996 2008 an Rech, Bardowick, LG-RR 406
3247 E-XY 744 Mercedes O 405 N2 4.1996 2008  
3248 E-XZ 116 Mercedes O 405 N2 4.1996 2008 an ETP, Chemnitz, C-EP 121
3249 E-XT 163 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3250 E-XY 447 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3251 E-XY 645 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3252 E-XY 593 Mercedes O 405 N2 4.1996 2008 an ETP, Chemnitz, C-EP 120
3253 E-XY 897 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3254 E-XY 841 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3255 E-XY 840 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3256 E-XY 749 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009  
3257 E-XZ 168 Mercedes O 405 N2 4.1996 2009 Fahrschuleinrichtung
3261 E-VG 3261 Mercedes O 405 N2 2.1999 2010 ex Spurführung, an Mesenhohl, E-AM 830
3262 E-VG 3262 Mercedes O 405 N2 2.1999 2012 ex Spurführung, an Vestische, KOM 2805
3263 E-VG 3263 Mercedes O 405 N2 2.1999 2010 ex Spurführung
3264 E-VG 3264 Mercedes O 405 N2 2.1999 2011 ex Spurführung
3265 E-VG 3265 Mercedes O 405 N2 2.1999 2012 ex Spurführung, an Vestische, KOM 2806
3266 E-VG 3266 Mercedes O 405 N2 2.1999 2010 ex Spurführung
3267 E-VG 3267 Mercedes O 405 N2 2.1999 2010 ex Spurführung, an Schiwy EN-EL 922
3268 E-VG 3268 Mercedes O 405 N2 2.1999 2013 ex Spurführung
3269 E-VG 3269 Mercedes O 405 N2 2.1999 2010 ex Spurführung
3270 E-VG 3270 Mercedes O 405 N2 2.1999 2010 ex Spurführung
3271 E-VG 3271 Mercedes O 405 N2 2.1999 2010 ex Spurführung
3272 E-VG 3272 Mercedes O 405 N2 2.1999 2011 ex Spurführung
3273 E-VG 3273 Mercedes O 405 N2 2.1999 2012 ex Spurführung, an Vestische, KOM 2807
3274 E-VG 3274 Mercedes O 405 N2 2.1999 2013 ex Spurführung
3275 E-VG 3275 Mercedes O 405 N2 2.1999 2010 ex Spurführung, an Mesenhohl E-AM 819
3311 E-AT 3311 Mercedes O 405 N2 3.1994 2005  
3312 E-AT 3312 Mercedes O 405 N2 5.1994 2007  
3313 E-AT 3313 Mercedes O 405 N2 5.1994 2005  
3314 E-AT 3314 Mercedes O 405 N2 5.1994 2005  
3315 E-AT 3315 Mercedes O 405 N2 5.1994 2007  
3316 E-AT 3316 Mercedes O 405 N2 5.1994 2005  
3317 E-AT 3317 Mercedes O 405 N2 5.1994 2005  
3318 E-AT 3318 Mercedes O 405 N2 5.1994 2006  
3319 E-AT 3319 Mercedes O 405 N2 5.1994 2006  
3320 E-AT 3320 Mercedes O 405 N2 5.1994 2005  
3321 E-AT 3321 Mercedes O 405 N2 5.1994 2005  
3322 E-AT 3322 Mercedes O 405 N2 5.1994 2005  
3323 E-AT 3323 Mercedes O 405 N2 5.1994 2005  
3324 E-AT 3324 Mercedes O 405 N2 5.1994 2007  
3325 E-AT 3325 Mercedes O 405 N2 5.1994 2007  

3326

E-AT 3326

Mercedes

O 405 N2 5.1994 2009  
3327 E-AT 3327 Mercedes O 405 N2 5.1994 2010 Fahrschuleinrichtung
3416 E-VG 3416 Mercedes O 530 2.2005 2013 an Nickel, Gelsenkirchen, GE-RN 340
3417 E-VG 3417 Mercedes O 530 2.2005 2013 an Nickel, Gelsenkirchen, GE-RN 350
3418 E-VG 3418 Mercedes O 530 2.2005 2013 an Nickel, Gelsenkirchen, GE-RN 370
3601 E-CN 453 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2008  
3602 E-CN 454 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2009  
3603 E-CN 457 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2007 an CTP, Arad
3604 E-CN 463 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2007 an CTP, Arad
3605 E-CN 464 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2009  
3606 E-CN 465 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2008 an CTP, Arad
3607 E-CN 466 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2007 an CTP, Arad
3608 E-CN 467 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2008  
3609 E-CN 468 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2007 an CTP, Arad
3610 E-CN 469 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2007  
3611 E-YH 118 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2008  
3612 E-YH 146 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2008  
3613 E-YH 229 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2007  
3614 E-YH 299 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2008  
3615 E-YC 941 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2007 an CTP, Arad
3616 E-YC 973 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2007 an CTP, Arad
3617 E-YC 813 Mercedes O 405 GN2 2.1997 2008  
3621 E-VG 3621 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3622 E-VG 3622 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3623 E-VG 3623 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3624 E-VG 3624 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3625 E-VG 3625 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3626 E-VG 3626 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009

Spurführung;

an Dahmetal KG (Kastorf), RZ-FM 249

3627 E-VG 3627 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3628 E-VG 3628 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3629 E-VG 3629 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3630 E-VG 3630 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3631 E-VG 3631 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3632 E-VG 3632 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3633 E-VG 3633 Mercedes O 405 GN2 2.1999 2009 Spurführung
3634 E-VG 3634 Mercedes O 405 GN2 5.1999 2009 Spurführung
3635 E-VG 3635 Mercedes O 405 GN2 5.1999 2009 Spurführung
3636 E-VG 3636 Mercedes O 405 GN2 5.1999 2009 Spurführung
3638 E-VG 3638 Mercedes O 405 GN2 5.1999 2009 Spurführung
3637 E-VG 3637 Mercedes O 405 GN2 5.1999 2009 Spurführung
3731 E-AT 3731 Mercedes O 405 GN 1.1994 2006  
3732 E-AT 3732 Mercedes O 405 GN 1.1994 2006  
3733 E-AT 3733 Mercedes O 405 GN 1.1994 2006  
3734 E-AT 3734 Mercedes O 405 GN 1.1994 2006  
3735 E-AT 3735 Mercedes O 405 GN 1.1994 2008

an ALGA, Duisburg

3736 E-AT 3736 Mercedes O 405 GN 1.1994 2006  
3737 E-AT 3737 Mercedes O 405 GN 1.1994 2007  
3738 E-AT 3738 Mercedes O 405 GN 1.1994 2006  
3739 E-AT 3739 Mercedes O 405 GN 1.1994 2006  
3740 E-AT 3740 Mercedes O 405 GN 1.1994 2006  
3741 E-AT 3741 Mercedes O 405 GN 4.1994 2006  
3742 E-AT 3742 Mercedes O 405 GN 4.1994 2006  
3743 E-AT 3743 Mercedes O 405 GN 4.1994 2006  
3744 E-AT 3744 Mercedes O 405 GN 4.1994 2007  
3745 E-AT 3745 Mercedes O 405 GN 4.1994 2006  
3746 E-AT 3746 Mercedes O 405 GN 4.1994 2006  
3747 E-AT 3747 Mercedes O 405 GN 4.1994 2006  
3748 E-AT 3748 Mercedes O 405 GN 4.1994 2008

an ALGA, Duisburg

3749 E-AT 3749 Mercedes O 405 GN 4.1994 2006  
3750 E-AT 3750 Mercedes O 405 GN 4.1994 2006  
3761 E-AT 3761 Mercedes O 405 GN 6.1993 2009 City-Express, Spurführung
3762 E-AT 3762 Mercedes O 405 GN 8.1993 2009

City-Express, Spurführung

an BickernBus, LIP-BB 1137

an Karrie Tours, SO-GZ 222

3763 E-AT 3763 Mercedes O 405 GN 7.1993 2009 City-Express, Spurführung
3764 E-AT 3764 Mercedes O 405 GN 6.1993 2009 City-Express, Spurführung
3765 E-AT 3765 Mercedes O 405 GN 8.1993 2009 City-Express, Spurführung
3766 E-AT 3766 Mercedes O 405 GN 7.1993 2009 City-Express, Spurführung
3767 E-AT 3767 Mercedes O 405 GN 6.1993 2009 City-Express, Spurführung
3768 E-AT 3768 Mercedes O 405 GN 6.1993 2009 City-Express, Spurführung
3769 E-AT 3769 Mercedes O 405 GN 6.1993 2008 Spurführung
3770 E-AT 3770 Mercedes O 405 GN 6.1993 2009 Spurführung
3771 E-AT 3771 Mercedes O 405 GN 6.1993 2009 Spurführung
3772 E-AT 3772 Mercedes O 405 GN 7.1993 2009 Spurführung
3773 E-AT 3773 Mercedes O 405 GN 7.1993 2009 Spurführung
3774 E-AT 3774 Mercedes O 405 GN 6.1993 2005  
3775 E-AT 3775 Mercedes O 405 GN 6.1993 2005  
3776 E-AT 3776 Mercedes O 405 GN 6.1993 2005  
3777 E-AT 3777 Mercedes O 405 GN 6.1993 2005  
3778 E-AT 3778 Mercedes O 405 GN 6.1993 2005  
3779 E-AT 3779 Mercedes O 405 GN 6.1993 2005  
3780 E-AT 3780 Mercedes O 405 GN 7.1993 2006  
3781 E-AT 3781 Mercedes O 405 GN 8.1993 2005  
3782 E-AT 3782 Mercedes O 405 GN 7.1993 2006 an Verhuven, Xanten, WES-TV 139
3783 E-AT 3783 Mercedes O 405 GN 7.1993 2006  
3784 E-AT 3784 Mercedes O 405 GN 7.1993 2006  
3785 E-AT 3785 Mercedes O 405 GN 8.1993 2006  
3786 E-AT 3786 Mercedes O 405 GN 8.1993 2005 Fahrschuleinrichtung / an Weilke, ST-CW 1007
3801 E-YX 210 MAN  NG 262 4.1998 11/2010  
3802 E-YX 191 MAN  NG 262 4.1998 09/2010 an Langreder, NI-AT6
3803 E-YX 214 MAN  NG 262 4.1998 05/2010  
3805 E-YX 280 MAN  NG 262 4.1998 05/2010  
3806 E-YX 347 MAN  NG 262 4.1998 04/2010  
3807 E-YX 368 MAN  NG 262 4.1998 09/2010  
3808 E-YX 370 MAN  NG 262 4.1998 05/2010 an Dau Bus, H-DA 1095
3810 E-YX 458 MAN  NG 262 4.1998 09/2010  
3811 E-YX 490 MAN  NG 262 4.1998 09/2010  
3812 E-YX 493 MAN  NG 262 4.1998 11/2010 an Üstra Reisen, H-B 8875
3813 E-YX 569 MAN  NG 262 4.1998 11/2010  
3814 E-YX 582 MAN  NG 262 4.1998 05/2010  
3815 E-YX 646 MAN  NG 262 4.1998 04/2010  
3816 E-YX 644 MAN  NG 262 4.1998 11/2010 an Üstra Reisen
4022 E-VG 4022 Mercedes O 530 2006 2007

noch zu Zeiten der Meoline ausgemustert / Schaden durch Kyrill /

an Schiwy, Hattingen, EN-ZZ 200